ABONATUEK ETA BEZEROEK OSO ONGI ALTUA EMAN DIOTE BOSi

BOSek, lizitazio publiko bidez, GIZAKER enpresa kontratatu zuen publikoari buruzko Ikerketa bat egiteko. Aipatutako ikerketa 2007-08 denboraldi osoan zehar egin zen (2007ko irailetik 2008ko ekainera bitartean), eta, batez ere, BOSen bezeroen asebetetzea eta kontsumo kulturalean dituzten ohiturak ezagutzea zen bere helburua.

Ondoren, ikerketak eman dituen ondorio nagusiak aipatuko ditugu:

Asebetetzeari buruzko azterketa

Gure bezeroen asebetetze orokorra OSO ONA da: media sintetikoan, 10 puntutik 8,32ko puntuazioa lortu da, eta, media analitikoan, 8,24koa. Arlo hauek nabarmentzen dira goitik: ilarako eta itxaron beharreko denborak (8,90), akustika orokorra (8,70), BOSeko langileek ematen duten tratua (8,68), musikarien kalitatea eta profesionaltasuna (8,60), eta artisten kalitatea (8,57). Aldiz, txartoen baloratutako arloak (baina, hala ere, 7tik gorako balorazioak izan dituzte), hauek dira: emanaldi bakoitzaren prezioa (7,40), aukeratutako lanen egokitasuna (7,49) eta aire girotuaren erosotasuna (7,82).

BOSeko txarteldegiko langileek balorazio apartak lortu dituzte: abonatuak ez direnen arabera, 8,47koa, eta abonatuen arabera, 8,31koa.

Sarreren prezioari dagokionez, ondorioa da gure publikoaren ustez sarreren prezioa ez dela garestia. Hori horrela, abonatuen %52k eta abonatuak ez direnen %66k normaltzat edo merketzat dauka prezioa.

BOSen egitarauari buruzko balorazioa

BOSen egitarauaren balorazioa, ugaritasunari dagokionez, ALTUA da: abonatuek 7,50eko puntuazioa eman diote, eta abonatuak ez direnek, berriz, 7,69koa.

Lanak jotzeko modua OSO ONA da, eta erabiltzaile mota biek 8,10eko puntuazioa eman dute arlo honetan.

BOSi buruz duten komunikazio eta informazio mailari dagokionez (asebetetzeari buruzko zenbait ikerketatan, aldagai horri puntuazio txikia eman ohi zaio), 7tik gorako puntuazioak lortu dira. Hain zuzen ere, 7,47koa, abonatuen kasuan, eta 7,18koa, abonatuak ez direnen kasuan.

Erabiltzaileen ustez, BOSen emanaldietako arlorik nabarmenenak kalitate musikala (8,29) eta balio artistikoa (8,22) dira, eta gutxien nabarmentzen dena, berriz, originaltasuna (7,70) eta interesa (7,92).

Beste arlo batzuk

Normalean, jendea beste norbaitekin joaten da BOSen emanaldietara. Hori kasuen %70ean gertatzen da, gutxi gorabehera; eta datu bitxi bat ere badago: abonatuak ez direnak gehiagotan joaten dira bakarka (%25,8), abonatuak baino (%16).

BOSek ondo kudeatzen ditu ilarako itxaronaldiak; izan ere, abonatuen kasuan, 30 segundoko itxaronaldiak baino ez dira, eta abonatuak ez direnen kasuan, berriz, 5 minutukoak. Arlo honi dagokionez, asebetetzea handia da: abonatuak ez direnen %2,6k baino ez du uste itxaronaldiak luzeegiak direla, eta abonatuen kasuan, emaitza argia da: %0.

Bisita errepikatzea

Zerbitzuaren gaineko asebetetze maila neurtzeko, oso adierazle eraginkorra da BISITA ERREPIKATZEN DUTENEN indizea. Gure kasuan, abonatuak ez direnen bisita errepikatuak eta abonatuek hirugarrenei egiten dizkieten gomendioak %97tik gorakoak dira, eta bisita errepikatzen ez duten bisitarien portzentaje txikiari dagokionez, esan daiteke musika klasikoa gustuko ez duten pertsonak, urrun bizi direnak edo prezioagatik ez datozenak direla, baina, errepikatzen ez badute, ez da zerbitzuan gabeziak sumatu dituztelako.